Skip to main content

Košík

Dňa 30. Apríla 2022 v spolupráci s MČ Ružinov a writermi sa konal Jam na Ihrisku Sedmokrásková. Vzniklo 12 rôznych malieb čím sa zaplnili všetky potrebné plochy. Ihrisko prešlo kompletnou a unikátnou revitalizáciou vďaka – Projekt Ihrisko.

Plocha už nie je viac legálnou zónou na maľovanie graffiti z dôvodu vysokej frekventovanosti detí, mládeže a zdraviu škodlivých výparov zo strany maľujúcich. Dúfame v alternatívnu plochu kde bude možné realizovať graffiti a streetart bez postihu.

Leave a Reply